« Music For Life

Stichting Alzheimer Onderzoek

06.12.12
Stichting Alzheimer Onderzoek

De Stichting Alzheimer Onderzoek (afgekort SAO) is een Belgische non-profit organisatie van openbaar nut die werd opgericht in 1995. De primaire doelstelling van de stichting is financiële steun geven aan basis, klinisch en diagnostisch wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten.

Sinds 1998 heeft SAO reeds 75 belangrijke onderzoeksprojecten van Belgische professoren en onderzoekers gefinancierd en dit voor een totaal bedrag van 4.971.180,32 EUR.

Om dit te kunnen verwezenlijken is de stichting volledig afhankelijk van particuliere giften, schenkingen en legaten.  Wij krijgen geen subsidies van de overheid. Vanuit diezelfde overheid is er echter tot op heden ook geen specifieke financiering voor Alzheimer, hoewel de overheid zich bewust is van het probleem van de vergrijzing en dementie in onze samenleving.

In België leven er naar schatting zo’n 180.000 dementerenden waaronder 130.000 Alzheimer patiënten. Deze cijfers houden enkel rekening met personen waarbij  dementie of Alzheimer reeds werd gediagnosticeerd. Volgens Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven, voorzitter van onze Wetenschappelijke Adviesraad, is dit echter het topje van de ijsberg want uit andere wetenschappelijke onderzoeken weten wij dat die cijfers drie keer zo hoog liggen indien men ook rekening houdt met alle patiënten die thuis wonen en waarbij nog geen diagnose werd gesteld.

Werking van de stichting : elk jaar roept de stichting alle Belgische universiteiten op om aanvragen voor sponsoring van haar onderzoeksprojecten in te dienen. Deze aanvragen doorlopen een strenge selectieprocedure. Elk project wordt gescreend door twee buitenlandse toponderzoekers op basis van kwaliteit en relevantie met betrekking tot het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer. De beste projecten van gevestigde onderzoekers krijgen een beurs van 100.000 EUR, die van jonge onderzoekers een beurs van 50.000 EUR. Beide subsidies zijn telkens voor projecten gespreid over een periode van 2 jaar.

Tevens zijn wij trots de levende Jazzlegende, Toots Thielemans als ‘peter’ te hebben van de stichting.

website: www.vechtmeetegenalzheimer.be / www.alzh.org
e-mail:
info@alzh.org
telefoon: 0800 90 361 (gratis infolijn)
rekeningnummer: IBAN BE93 2300 0602 8467